Feb 4, 2009

Cuộc thi đố em - Thanh Bạch & Xuân Hương

Mời bạn thư giãn cùng một clip đậm phong cách Cười Chút Chơi, nhưng hổng phải của CCC. Một clip đã lâu (từ năm 2003) nhưng tính chất Cười không chỉ để chơi vẫn không hề phai nhạt!

Cuộc thi đố em - Thanh Bạch & Xuân Hương


No comments: