Jun 30, 2011

Khu phố tiết kiệm - Cười Chút Chơi

Khu phố "văng miểng chai" thực hiện phong trào tiết kiệm..........

Oct 19, 2009

Phỏng vấn Thời Văn Cơ & Truyền hình trực tiếp một cuộc họp kín!

Phỏng vấn Thời Văn Cơ & Truyền hình trực tiếp một cuộc họp kín!
Phát sóng trên HTV7 vào Chủ nhật ngày 16/08/2009 lúc 23:01.

Dịch vụ free & Khi xe điện hết điện!

Dịch vụ free & Khi xe điện hết điện!
Phát sóng trên HTV7 vào Chủ nhật ngày 13/09/2009 lúc 23:05

Sep 18, 2009

Chộp & Kiện nhà máy thuốc lá!

Chộp & Kiện nhà máy thuốc lá!
Chương trình phát sóng Thứ bảy 30/08/2009 lúc 22:47 trên HTV7.

http://vlcnew.blogspot.com

Chộp & thử tài nhà quản lý!

Chộp & thử tài nhà quản lý!
Chương trình phát sóng Thứ bảy 05/09/2009 lúc 21:00 trên HTV7.

http://vlcnew.blogspot.com

Aug 10, 2009

CCC và H1N1 (hậu trường)

CCC và H1N1 (hậu trường)
Quay ngày chủ nhật 09/08/2009

Hoa khôi Thúy Hường hát (hậu trường CCC)

Hoa khôi Thúy Hường ra album (hậu trường CCC)
Quay ngày chủ nhật 09/08/2009

Aug 9, 2009

Giao lưu với ekip "ống kính chộp"!

Giao lưu với ekip "ống kính chộp"!
Chương trình phát sóng Thứ bảy 01/08/2009 lúc 22:52 trên HTV7.http://vlcnew.blogspot.co

Lỗi do ai (phỏng vấn Cột Văn Điện & Ngập Thị Lụt)!

Lỗi do ai (phỏng vấn Cột Văn Điện & Ngập Thị Lụt)!
Chương trình phát sóng Thứ bảy 08/08/2009 lúc 22:57 trên HTV7.http://vlcnew.blogspot.com/